Wiza do Rosji – odmowa wydania

Konsulat odmówił Państwu wydania wizy do Rosji? Powód może być trywialny – mogli Państwo nie spełnić wymogów formalnych (niekompletne, nieprawidłowe, sprzeczne ze sobą dokumenty, nieważny paszport, brak wolnych stron na wizę). Inne przypadki odmowy wydania wizy zdarzają się wyłącznie z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy takich jak przykładowo:

Visum für Russland abgelehnt?

Wurde Ihr Visum für Russland abgelehnt? Der Grund dafür kann trivial und eher formaler Natur sein (z.B. Ihre Visaunterlagen waren nicht vollständig, nicht korrekt oder stimmen nicht überein). Das Visum für Russland kann aber auch wegen wesentlicher Unstimmigkeiten oder Tatsachen verweigert werden.

Kolej Transsyberyjska – najlepszy czas na podróż

Najlepszy czas na wycieczkę Koleją Transsyberyjską zależy przede wszystkich od Państwa życzeń i oczekiwań. Każda pora roku może być fascynująca i ma swoje pozytywne strony, które można odkryć w sposób szczególny właśnie podczas podróży koleją. Ale kiedy jest najpiękniej i kiedy wycieczka Koleją Transsyberyjską jest najbardziej warta polecenia?

Die beste Zeit für eine Reise mit der Transsib

Die beste Zeit für eine Reise mit der Transsib hängt u.a. von Ihren Erwartungen ab. Jede Jahreszeit kann faszinierend sein und hat ihre schönen Seiten, die man besonders bei einer Transsib-Reise entdecken kann. Aber wann ist denn eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn zu empfehlen bzw. am schönsten?

Przejazd do Lhasy Koleją Tybetańską

Podróż Koleją Tybetańską do Tybetu ma tą zaletę, że można się powoli przyzwyczaić do dużych wysokości i zmniejszyć w ten sposób objawy choroby wysokościowej. Jakie warunki panują w pociągu do Lhasy?

Reise mit der Tibetbahn nach Lhasa

Reisen nach Tibet mit der Tibetbahn hat den Vorteil, dass man sich langsamer an die Höhe gewöhnen kann und so die Symptome der Höhenkrankheit mindern kann.  Welche Bedingungen sind in dem Zug nach Lhasa anzutreffen?

Wiza do Rosji jest wklejana w paszporcie

Wiza do Rosji jest wklejana w paszporcie, konieczne jest zatem sprawdzenie paszportu przed złożeniem wniosku o wizę.

Visum für Russland wird im Pass eingeklebt

Das Visum für Russland wird in Ihrem Reisepass eingeklebt. Dafür ist es notwendig, dass Sie Ihren Reisepass rechtzeitig überprüfen.

Kolej Transsyberyjska – wyżywienie w trasie

Czy korzystanie z wagonu restauracyjnego podczas wycieczki Koleją Transsyberyjską jest warte polecenia? Czy lepiej zaopatrywać się po drodze na stacjach? Jak często są postoje na trasie i na jak długo zatrzymuje się na nich pociąg?

Verpflegung während einer Transsib-Reise

Ist das Essen im Zug während einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn zu empfehlen? Oder versorgt man sich eher auf dem Unterwechsbahnhöfen? Wie oft hält der Zug denn überhaupt und für wie lange?