Wiza do Rosji – korekta błędu przez konsulat

Otrzymali Państwo wizę do Rosji z błędem? Konsulat rosyjski ma obowiązek zrobienia korekty, jeśli błąd powstał z jego winy. Jeśli natomiast błąd został popełniony przy składaniu wniosku o wizę, konieczna jest korekta na koszt wnioskodawcy.

Typowym błędem jest niepoprawne wpisanie płci wnioskodawcy (posiadacza paszportu). Błędy mogą być jednak dużo poważniejsze, jak np. błędne daty ważności wizy. Na początku roku zdarza się także, że dni i miesiące są poprawne, ale został wpisany rok poprzedni. Zawsze polecamy sprawdzić wizę niezwłocznie po otrzymaniu paszportu, gdyż wprawdzie rzadko, ale zdarzają się błędy. Jeśli zlecają nam Państwo pośrednictwo wizowe do Rosji, wówczas to my sprawdzamy wszystkie wizy zaraz po ich wystawieniu. Jednak błąd może być dla nas niezauważalny – przykładowo mogli Państwo podać już na wniosku wizowym nieświadomie błędne daty wyjazdu, które zostały przez nas i konsulat przejęte. Taki błąd są w stanie odkryć tylko Państwo po otrzymaniu paszportów i sprawdzeniu wiz.