Wiza do Rosji – korekta błędu przez konsulat

Otrzymali Państwo wizę do Rosji z błędem? Konsulat rosyjski ma obowiązek zrobienia korekty, jeśli błąd powstał z jego winy. Jeśli natomiast błąd został popełniony przy składaniu wniosku o wizę, konieczna jest korekta na koszt wnioskodawcy.

Wiza do Rosji – odmowa wydania

Konsulat odmówił Państwu wydania wizy do Rosji? Powód może być trywialny – mogli Państwo nie spełnić wymogów formalnych (niekompletne, nieprawidłowe, sprzeczne ze sobą dokumenty, nieważny paszport, brak wolnych stron na wizę). Inne przypadki odmowy wydania wizy zdarzają się wyłącznie z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy takich jak przykładowo:

Wiza do Rosji jest wklejana w paszporcie

Wiza do Rosji jest wklejana w paszporcie, konieczne jest zatem sprawdzenie paszportu przed złożeniem wniosku o wizę.

Przesiadka w Moskwie – potrzebna wiza do Rosji?

Często nie ma pewności, czy wiza dla Rosji jest konieczna, jeśli leci się przez Moskwę. Zasada jest dość jasna i prosta: