Dlaczego wycieczki do Tybetu są takie drogie?

Wycieczki do Tybetu są stosunkowo drogie. Porównując je z wycieczkami objazdowymi w inne zakątki Azji wycieczki do Tybetu są zwykle około 20% droższe. Dlaczego?

Przejazd do Lhasy Koleją Tybetańską

Podróż Koleją Tybetańską do Tybetu ma tą zaletę, że można się powoli przyzwyczaić do dużych wysokości i zmniejszyć w ten sposób objawy choroby wysokościowej. Jakie warunki panują w pociągu do Lhasy?

Warunki podróżowania po Tybecie

Przed podróżą do Tybetu należy wziąć pod uwagę, że jest to jeden z najsłabiej rozwi­niętych gospodarczo obszarów Chin, gdzie dostrze­galny jest także brak nowoczesnej edukacji. Liczba lokalnych angiel­skojęzycznych prze­wodników jest zatem ograniczona. Charakterystyczna dla sytuacji w Tybecie jest również słaba lub bra­kująca in­frastruktura tury­styczna oraz brak obiektów noclegowych wysokiej kate­gorii.