Długość trasy

Historyczna długość trasy Kolei Transsyberyjskiej to 9288 km. Pomnik stojący na końcowej stacji we Władywostoku wskazuje właśnie na taką liczbę pokonanych od Moskwy kilometrów. Od czasu zmiany przebiegu początkowego odcinka z Moskwy do Jekaterynburga w roku 2002, od kiedy to pociągi zaczęły kursować nie przez Jarosławl, a przez Władimir, cała trasa z Moskwy do Władywostoku skróciła się i liczy obecnie 9259 km.

Długość poszczególnych tras zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy pociągów dla każdorazowo najkrótszej trasy:

Odcinki główne:

 Odcinek historyczny
Moskwa – Władywostok:
 9.259 km
(wcześniej
9.288 km)
 6,5 dnia:
poniedziałek wieczór –
– poniedziałek rano
 Moskwa – Ułan Bator:
 6.266 km  4,5 dnia:
poniedziałek wieczór –
– sobota rano
 Moskwa – Pekin
przez Ułan Bator:
 7.622 km  5,5 dnia:
poniedziałek wieczór –
– niedziela po południu
 Moskwa – Pekin
przez Mandżurię:
 8.961 km  6,5 dnia:
poniedziałek wieczór –
– poniedziałek rano
 Magistrala
Bajkalsko-Amurska
z Moskwy do Tyndy:
 6.721 km  4 dni:
poniedziałek po poł. –
– piątek po południu

Odcinki częściowe:

 Moskwa –
– Irkuck:
 5.153 km  3,5 dnia:
poniedziałek wieczór – piątek rano
 Irkuck –
– Ułan Bator:
 1.113 km  1,5 dnia:
poniedziałek rano – wtorek po południu
 Ułan Bator –
– Pekin:
 1.356 km  1,5 dnia:
poniedziałek rano – wtorek po południu

Granica Europy i Azji

Kolej przemierza: 2 kontynenty, 89 miast, 16 dużych i setki małych rzek. Przemierzając Europę pokonuje 1777 km (jest to 19,1 % całej trasy Kolei Transsyberyjskiej), natomiast na obszarze azjatyckim przebiega przez 7512 km (80,9 % całej trasy). Jako symboliczną granicę przyjęto kilometr 1778 w pobliżu miejscowości Pierwouralsk. W tym miejscu znajduje się pomnik wyznaczający granicę dwóch kontynentów.

Jednostki administracyjne

Trasa Kolei Transsyberyjskiej prowadzi również przez obszar 14 jednostek administracyjnych (oblast) i 3 regionów (kraj). Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć tabliczki oznaczające ich granice.

Największe miasta

Spośród mijanych w trasie 89 miast, pięć z nich liczy ponad 1 milion mieszkańców. Należą do nich: Moskwa, Perm, Jekaterynburg, Omsk i Nowosybirsk. Są to zarazem pierwsze większe mijane miasta na trasie. Prawie 1 milion mieszkańców posiada Krasnojarsk (930.000). Oczywiście do milionowych miast zaliczają się również Harbin i Pekin, które można zobaczyć jadąc jednym z dwóch głównych odgałęzień Kolei Transsyberyjskiej. Przeczytaj więcej o miastach na trasie.

Najdłuższe rzeki i mosty

Na trasie wybudowano mosty na 16 wielkich rzekach. Zaliczamy następujące rzeki: Wołga, Wjatka, Kama, Tobol, Irtysz, Ob, Tom, Czulym, Jenisej, Oka, Selenga, Seja, Bureja, Amur, Chor i Ussuri. Najszerszą z nich w miejscu przebiegu torów kolejowych jest rzeka Amur o szerokości prawie 3 km. W wypadku większości pozostałych rzek tory kolejowe zostały przeprowadzone w ich węższych partiach, mierzących zazwyczaj około 1 km. Najbardziej kłopotliwą jest jednak rzeka Chor niedaleko Chabarowska, której woda podczas wiosennych powodzi może powstać z koryta nawet na wysokość 9 m. Przeczytaj więcej o największych rzekach na trasie.

Najdłuższym mostem na trasie był i jest wybudowany w latach 1913-1916 most na rzece Amur, wówczas o długości 2568 m. Na jego miejscu powstał w latach 1991-1999 wielki kolejowo-samochodowy most żelazny o długości 2612 m. Kolejnymi wielkimi mostami są mosty na rzekach Seja (1102 m), Kama (945 m), Jenisej (934 m), Ob (820 m) i Irtysz (734 m).

Największe wzniesienie

Najwyższym punktem podczas całej trasy jest Przełęcz Jabłonowaja na wysokości 6110 km (jadąc z zachodu na wschód) między miejscowościami Jabłonowaja a Turgutuj. Miejsce to ma wysokość 1040 m n. p. m. Największą różnicę wysokości napotyka kolej na odcinku ze stacji Sljudjanka 2 do stacji Adrianowskaja (od brzegu Jeziora Bajkał do Przełęczy Adrianowskiej). Tutaj na długości około 30 km kolej zmierza się z różnicą wysokości sięgającą 400 m.

Najbardziej płaski odcinek

Najbardziej płaskim terenem pokonywanym przez Kolej Transsyberyjską jest obszar położony między rzekami Ob i Irtysz, a dokładnie między stacjami Nowosybirsk Zapadnyj (Nowosybirsk Zachodni) i Moskowka (niedaleko Omska). Jest to obszar o długości około 610 km. W zasadzie na całej trasie na tym odcinku nie ma też żadnych zakrętów. Krajobraz za oknem to stepy i małe jeziora. Jest to jednak zarazem odcinek najszybszy i o największej intensywności gospodarczej, ale również chyba najbardziej nudny ze wszystkich.

Największe serpentyny

Na trasie Kolei Transsyberyjskiej jest wiele odcinków o skomplikowanym profilu. Niektóre z nich są jednak szczególnie warte wspomnienia. Najdłuższym i najpiękniejszym takim odcinkiem jest z pewnością zakole Angasolka na zachód od Jeziora Bajkał. Ma ono długość 6 km i kończy się tunelem. To właśnie w tym miejscu mamy też do czynienia z największym wzniesieniem na całej trasie.

Na drugim miejscu powinno znaleźć się zakole Arteuszta na zachód od Mogoczy o długości 5 km. Na odcinku 2 km tory kolejowe obu kierunków jazdy biegną na przeciwległych zboczach. Także to zakole zakończone jest tunelem. Inne, już nieco mniejsze i mniej ciekawe zakola o długości nieco ponad 3 km to zakole Miedljanka, zakole Obluczje i zakole Tarmanczukan w Górach Hingan oraz dwa spore zakola na zachód od Krasnojarska: przy stacji Owinnyj i przy wododziale rzek Ob i Jenisej.

Największy wał kolejowy

Absolutnym rekordem jest wał kolejowy usypany przy stacji Bałaj na wschód od Krasnojarska. Ma on wysokość 34 m. Następnie należy wymienić wały wzniesione w dolinie Chilok mające ponad 20 m wysokości, jak również wał w dolinie rzeki Bolszaja Glubokaja na wschód od Irkucka.

Najdłuższy tunel

Teoretycznie najdłuższym tunelem na trasie jest tunel pod rzeką Amur o długości około 7 km, wybudowany w latach 30-tych i 40-tych ze względów strategicznych i biegnący równolegle do mostu na tej rzece. Ze względu na to, że tunel ten nie jest jednak obecnie wykorzystywany (wszystkie pociągi jadą mostem), za najdłuższy tunel należy uznać Tunel Tarmańczuka wybudowany wcześniej w roku 1915 o długości około 2 km. Tunel ten jest położony w Górach Hingan między Arkarą a Obluczje na długości 8140-8142 km.

Największym tunelem na trasie Magistrali Bajkalsko-Amurskiej oraz zarazem największym tunelem w Rosji jest Tunel Północnomujski (Северо-Муйский тоннель) przebiegający pod Górami Północnomujskimi o długości ponad 15 km. Budowę tunelu rozpoczęto 26 kwietnia 1978 roku. W pracach budowlanych uczestniczyło wówczas około 30 tysięcy ludzi. Oddany do użytku dopiero 5 grudnia 2003 roku. Tunel skraca czas przejazdu pociągów do 15 min. Do momentu wybudowania go czas przejazdu pociągów na powierzchni (trasa o długości 54 km) wynosił około 2,5 godziny. Dziś Tunel Północnomujski to jeden z najbardziej efektownych fragmentów zachodniej części BAM-u.

Największy dworzec

Największym dworcem jest wybudowany tuż przed wojną, w roku 1940, Dworzec Nowosybirsk Główny (Nowosybirsk Glawnyj). Ciekawostką jest jednak inny dworzec, zbudowany jako prawdopodobnie jedyny na świecie całkowicie z marmuru, Dworzec Sljudjanka 1 w pobliżu brzegu Jeziora Bajkał na 5311 km trasy Kolei Transsyberyjskiej. Został on wybudowany w roku 1904 jako pomnik na cześć budowniczych tego niepowtarzalnego arcydzieła jakim jest Kolej Bajkalska. Dworzec zachował się do dziś w praktycznie nienaruszonej formie.

„Rozpiętość“ Kolei Transsyberyjskiej

Miasto wysunięte najdalej na zachód: Moskwa
Miasto wysunięte najdalej na wschód: Chabarowsk
Miasto wysunięte najdalej na północ: Kirow
Miasto wysunięte najdalej na południe: Władywostok

Zasilanie prądem

Kolej transsyberyjska jest najdłuższym na świecie odcinkiem kolejowym zasilanym bez przerwy prądem. Jest ona jednak zasilana zarówno prądem stałym, jak i zmiennym, w zależności od danego odcinka.

Rodzaj torów kolejowych

Podobnie jak w przypadku większości tras kolejowych w Rosji, także w wypadku trasy Kolei Transsyberyjskiej została zastosowana kolej szerokotorowa. W Rosji prześwit wynosi 1524 mm (znormalizowany do 1520 mm).

Strefy czasowe

Trasa Kolei Transsyberyjskiej prowadzi przez 8 stref czasowych.

0 (MEZ + 2): Moskwa od 0 km
+1 (MEZ + 3): Jar od 1.126 km
+2 (MEZ + 4): Sznyry od 1.244 km
+3 (MEZ + 5): Mangut od 2.488 km
+4 (MEZ + 6): Taskajewo od 3.449 km
+5 (MEZ + 7): Uralo-Kluczi od 4.447 km
+6 (MEZ + 8): Petrowsk Zabajkalskij od 5.752 km
+7 (MEZ + 9): Obluczje od 8.158 km

Przypomnijmy, że czas moskiewski to + 3 godziny w stosunku do czasu GMT, czyli + 2 godziny w stosunku do czasu środkowo-europejskiego panującego w Polsce. W całym państwie rosyjskim następuje zmiana na czas letni i zimowy.