Odległość od Moskwy: 6.166 km
Rok założenia: 1653 r.
Status: stolica Obwodu Czytyjskiego
Liczba mieszkańców: 310 tys.
Czas lokalny: CET+8
Numer kierunkowy: +7 3022
Średnie temperatury w °C: styczeń: -27
kwiecień: +/-0
lipiec: +18
październik: -2

Czyta jest położona nad rzeką Ingodą, pomiędzy pasmami Gór Jabłonowych i Gór Czerskiego. Miasteczko to rozwinęło się z założonego w 1653 roku obozu zimowego i zasłynęło jako miejsce zsyłek dekabrystów, a także polskich działaczy niepodległościowych i rosyjskich oficerów. Wraz z rozbudową Kolei Transsyberyjskiej wybudowano tutaj imponujący budynek dworca kolejowego.

Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. Podstawę gospodarki stanowi rozwinięty przemysł elektromaszynowy, drzewno-papierniczy, meblarski, włókienniczy i przetwórstwa spożywczego. Czyta jest w Rosji centralnym ośrodkiem zagłębia eksploatującego złoża węgla brunatnego. Znajduje się tutaj także port lotniczy. To niewielkie miasto jest również ważnym ośrodkiem handlowym (przede wszystkim handel z Chinami), kulturalnym i naukowym oraz siedzibą kilku szkół wyższych.

Inne ważne miasta i ich odległość od Moskwy:

[table id=63 responsive=scroll /]