Odległość od Moskwy: 7.573 km
Rok założenia: 1898 r.
Status: stolica prowincji Heilongjiang
Liczba mieszkańców: 9 mln
Numer kierunkowy: +86 451
Czas lokalny: CET+7
Numer kierunkowy: +86 451

Warto zobaczyć:

Plac Hongbo, przerobiona na muzeum cerkiew Św. Zofii, odbywający się w styczniu Festiwal Rzeźb Lodowych

Harbin położony jest nad rzeką Sungari – dopływem rzeki Amur. Miejscowość powstała z malutkiej mandżurskiej wioski rybackiej i rozrosła się do rozmiarów dużego miasta będącego początkowo pod silnymi wpływami rosyjskimi. Na przestrzeni poniżej 10 lat liczba mieszkańców rozrosła się do 100 tysięcy, a miasto stało się najważniejszym węzłem kolejowym i punktem przeładunkowym mandżurskiej trasy kolejowej. Wkrótce potem swoją siedzibę miała tutaj także Administracja Główna Kolei Wschodnio-Chińskiej.

W tworzeniu historii miasta uczestniczyło wielu Polaków. Miasto zostało założone w czasie budowy Kolei Wschodnichińskiej (w latach 1897-1903) przez Polaka, inżyniera Adama Szydłowskiego. Polacy osiedlali się tutaj głównie ze względu na prace budowlane. W latach 1919-1941 na potrzeby tutejszej Polonii otwarty został polski konsulat, działały też dwa kościoły, polskie gazety oraz kilka polskich szkół. Po zawarciu przez Rosję umowy z Chinami, na podstawie której mogli pracować tutaj tylko obywatele obu tych krajów, Polacy zaczęli stopniowo opuszczać miasto. Po zakończeniu II wojny światowej część Polaków została wywieziona do sowieckich łagrów. Po ustatnowieniu Chińskiej Republiki Ludowej, w skład której weszła Mandżuria i Harbin, postanowiono o całkowitym przesiedleniu Polaków.

W mieście pozostało też wiele akcentów świadczących o dużych wpływach kultury rosyjskiej. Rosjanie napływali tu w szczególności po wybuchu rewolucji październikowej. Dawna Ulica Chińska (ros. Kitajska), dziś Zhongyang Lu, łączyła port rzeczny z dworcem kolejowym i szybko zyskała miano głównej ulicy handlowej w mieście. Wpływ kultury i architektury rosyjskiej jest dostrzegalny do dziś w centrum miasta. Przykładem mogą być zabudowania wzdłuż głównej ulicy oraz liczne cerkwie w mieście. Harbin pozostawał przez długie lata miastem rosyjskim. Po Rewolucji Październikowej miasto stało się punktem centralnym rosyjskich emigrantów z Syberii. Ponad ¾ mieszkańców Harbina było wówczas Rosjanami. Niestety w ostatnich latach władze chińskie na dużą skalę wyburzają zabytki rosyjskiej architektury kolonialnej.

Harbin jest dzisiaj ważnym węzłem kolejowym, drogowym, portem lotniczym i rzecznym. Znajdują się tutaj liczne placówki naukowo-badawcze i szkoły wyższe.

Inne ważne miasta i ich odległość od Moskwy:

[table id=63 responsive=scroll /]