Historię budowy poszczególnych odcinków trasy Kolei Transsyberyjskiej przedstawiliśmy w dziale Historia Kolei Transsyberyjskiej w punkcie Budowa poszczególnych odcinków. Poniżej znajdą Państwo dalsze informacje dotyczące odcinków Kolei Transsyberyjskiej.

Odcinek zachodniosyberyjski

Odcinek zachodniosyberyjski ma długość 1420 km. Prowadzi on od Czelabińska przez Kurgan, Pietropawłowsk, Omsk, Kańsk aż do dzisiejszego Nowosybirska. Do głównych miast należą ponadto Niżny Nowogród, Perm i Jekaterynburg. Trasa tego odcinka przecina wiele ogromnych rzek, takich jak np. Irtysz i Ob.

Odcinek środkowosyberyjski

Odcinek środkowosyberyjski to odcinek łączący rzekę Ob, nad którą położony jest Nowosybirsk, z Irkuckiem leżącym nad Jeziorem Bajkał. Końcowa stacja na tym odcinku, Irkuck, oddalone jest około 70 km od perły Syberii jaką jest bez wątpliwości Jezioro Bajkał. Trasa środkowosyberyjska prowadzi przez Krasnojarsk i ma długość 1839 km. Jedna czwarta tego odcinka prowadzi przez tereny górskie. Stalowa konstrukcja mostu na rzece Jenisej o długości 950 m została w roku 1900 odznaczona złotym medalem na światowej wystawie w Paryżu. Projektantem mostu był Prof. Proskurjakow.

Odcinek krugobajkalski

Odcinek krugobajkalski ma zaledwie 260 km długości, jest jednak bodajże krajobrazowo najpiękniejszym odcinkiem Kolei Transsyberyjskiej. Trasa rozpoczyna swój bieg na stacji Bajkał i biegnie wzdłuż brzegów jeziora. Wielu turystów właśnie w Irkucku planuje swój pierwszy postój w podróży Koleją Transsyberyjską, aby udać się do oddalonego stąd zaledwie kilkadziesiąt kilometrów jeziora. Dla wielu kilkudniowy pobyt nad Bajkałem należy do głównych atrakcji trasy, a rezygnacja z postoju tutaj jest wręcz niewybaczalna. Okazją do podziwiania widoku Jeziora jest jednak również podróż koleją dalej w stronę Władywostoku bądź Ułan Bator. Trasa przebiega bowiem momentami tuż nad brzegiem Jeziora.

Na odcinku od stacji Bajkał do stacji Kułtuk utworzone zostało muzeum architektoniczno-krajobrazowe, w którego skład weszły 172 obiekty znajdujące się na tym obszarze.

Odcinek zabajkalski

Odcinek ten rozpoczyna się w miejscowości Mysowa a kończy w Srietieńsku. Prowadzi on przez tereny Buriacji. Buriaci są od XVII wieku Buddystami. Z tego względu można zobaczyć na tym odcinku stosunkowo wiele buddyjskich świątyń i klasztorów. Trasa przebiega przez stolicę Buriacji – Ułan Ude. Tereny te są w przeważającej części górzyste.

Odcinek amurski

Zadaniem tego odcinka o długości ponad 2000 km było połączenie Kolei Transbajkalskiej z miejscowością Chabarowsk w taki sposób, aby trasa przebiegała wyłącznie po terytorium należącym do Rosji. Tereny wzdłuż Amuru były wyjątkowo rzadko zamieszkałe, w związku z czym budowano tutaj tylko i wyłącznie małe i proste dworce kolejowe. Most na rzece Amur był kolejnym wyzwaniem dla konstruktorów. Długość odcinka nad wodą wynosić miała 2590 m. W momencie oddania do użytku most na rzece Amur był najdłuższym mostem kolejowym na świecie. Odcinek prowadzi od stacji Kuenga do Chabarowska.

Odcinek ussuryjski

Jest to odcinek między między Chabarowskiem a Władywostokiem zawdzięczający swą nazwę rzece Ussuri będącej dopływem rzeki Amur. Całość trasy mierzy 772 km. Przez rzekę Ussuri został przeprowadzony most o długości 255 m.

Odcinek transmandżurski (wschodnio-chiński)

Historia powstania tego odcinka wiąże się z otrzymaniem przez Rosję od władz chińskich zezwolenia na przeprowadzenie torów kolejowych przez jedną z republik chińskich, Mandżurię. Pozwoliło to na połączenie odcinka zabajkalskiego z Władywostokiem, na czym tak Rosji zależało. Trasa ta, zwana też Koleją Wschodnio-Chińską, biegnie przez Zabajkalsk i Harbin do Ussuryjska i Władywostoku.

Odcinek połudiowo-mandżurski

Odcinek ten należał niegdyś (do roku 1905) do Rosji i łączył Harbin z portem Dalnij i wojenno-morską twierdzą Port Artur.

Odcinek transmongolski

Trasa odcinka transmongolskiego rozpoczyna się w Ułan Ude w Rosji i biegnie jako jedno z odgałęzień Kolei Transsyberyjskiej przez granicę z Mongolią, stolicę Mongolii – Ułan Bator, a następnie miejscowości Sanjszand i Dzamin Ude i kończy w stolicy Chin – Pekinie. Jest to jeden z najpóżniej wybudowanych odcinków. Dopiero w latach 50-tych XX wieku położono ponad 700 km torów kolejowych na odcinku od Ułan Bator do granicy chińskiej. Większość trasy przebiega przez słynną dziś z walorów turystyczno-przyrodniczych Pustynię Gobi.

Odcinek Magistrali Bajkalsko-Amurskiej (w skrócie BAM)

Ten piękny krajobrazowo odcinek biegnie przez Wschodnią Syberię. Jest to drugi co do wielkości po Kolei Transsyberyskiej szlak kolejowy łączący Rosję z Oceanem Spokojnym. Mierzy on długość około 4300 km. Trasa rozpoczyna się w Tajszecie i biegnąc wzdłuż pólnocnego brzegu Jeziora Bajkał kończy się w Sowieckiej Gawani – porcie nad Morzem Japońskim.

Trasa przebiega przez kilka pasm górskich, wiele tysięcy rzek i strumieni. Zbudowano na niej około 2240 mostów i około 30 km tuneli. Prace nad budową tego odcinka rozpoczęły się dopiero na przełomie lat 40-tych i 50-tych. Trasa zaczęła jednak w pełni funkcjonować dopiero w roku 1989. Spełnia ona ważną rolę jeżeli chodzi o transport surowców i japońskich towarów. Jest połączona w trzech miejscach z Koleją Transsyberyjską.

Więcej informacji na temat BAM-u: Magistrala Bajkalsko-Amurska.