Poniżej przedstawiamy główne rzeki, przez które biegnie trasa Kolei Transsyberyjskiej.

Wołga

Wołga jest najdłuższą rzeką w Europie. Ma długość 3530 km, a jej dorzecze zajmuje obszar 1.360.000 km². Jednak dłuższa od niej jest Lena – najdłuższa rzeka Syberii Wschodniej mierząca 4400 km. Wołga płynie przez strefę lasów, lasostep, step i półpustynie i uchodzi deltą do Morza Kaspijskiego. Delta Wołgi ma powierzchnię 19.000 km².

Rzeka ta ma ponad 200 dopływów (głównymi są Kama i Oka). Położonych jest nad nią 8 elektrowni wodnych i liczne zbiorniki retencyjne. Wołga połączona jest z morzami: Bałtyckim (Wołżańsko-Bałtycka Droga Wodna), Białym (system północno-dwiński i Biełomorkanał), Azowskim i Czarnym (Kanał Wołga-Don) oraz z Moskwą. Do najważniejszych miast położonych nad Wołgą należą: Twer, Jarosławl, Niżny Nowogród, Kazań, Samara i Wołgograd.

Kama

Kama jest lewym dopływem Wołgi, ma długość 1805 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 507.000 km². Kama wypływa spod Wału Górnokamskiego i uchodzi w obrębie Zbiornika Kujbyszewskiego. Jest żeglowna, wykorzystuje się ją do spławu drewna i w celach energetycznych. W jej sąsiedztwie znajdują sie trzy elektrownie (Kamska, Wotkińska i Dolnokamska). Jednym z większych miast położonych nad Kamą jest Perm.

Irtysz

Irtysz płynie przez Kazachstan i azjatycką część Rosji. Jest najdłuższym lewym dopływem rzeki Ob. Swoje źródła ma w Ałtaju Mongolskim (Chiny). Irtysz jest rzeką żeglowną o długości 3600 km. Jego dorzecze ma powierzchnię 1.643.000 km². Głównymi dopływami Irtysza są Iszym i Toboł. Nad Irtyszem znajdują się elektrownie wodne: Ust-Kamienogorska i Buchtarmska. Rzeka ta obfituje w ryby. Głównymi miastami i miejscowościami położonymi nad Irtyszem są Ust-Kamienogorsk, Semipałatyńsk, Pawłodar, Omsk, Tobolsk, a przy ujściu Chanty-Mansyjsk.

Ob

Rzeka o tej krótkiej nazwie wypływa z lodowców Ałtaju. Począwszy od źródeł rzeki Katuń, Ob ma długość 4338 km, a jego dorzecze ma powierzchnię 2.990.000 km². Ob jest rzeką nizinną, płynie doliną o szerokości do 60 km i uchodzi do Morza Karskiego (Zat. Obska). Głównym dopływem Obu jest Irtysz.

Ob zamarza w swym dolnym biegu na 8 miesięcy w roku. Jest rzeką spławną i główną drogą wodną Syberii Zachodniej. W jego dorzeczu znajdują się wielkie złoża ropy i gazu ziemnego. Średni roczny przepływ wody wynosi 400 km³. Główne miasta nad Obem to: Barnauł, Kamień nad Obem, Nowosybirsk, Kołpaszewo, Surgut i Salechard.

Jenisej

Jenisej przepływa przez Kraj Krasnojarski. Rzeka ta ma długość 3487 km i dorównuje niemalże najdłuższej rzece w Europie jaką jest Wołga. Dorzecze Jeniseju zajmuje obszar 2.580.000 km². Płynie on w swym dolnym biegu szeroką doliną sięgającą gdzieniegdzie nawet 20 km, ma liczne odgałęzienia i starorzecza i uchodzi do Morza Karskiego. Jenisej posiada też liczne dopływy, jak np. Kan, Angara, Abakan. Nad Jenisejem rozwinęło sie rybołóstwo i spław drewna. Znajduje się tu wiele elektrowni. Głównymi miastami nad Jenisejem są: Dziwnogorsk, Krasnojarsk, Jenisejsk, Igarka.

Angara

Angara wypływa z Jeziora Bajkał i jest prawym dopływem Jeniseju, ma długość 1779 km, a jej dorzecze zajmuje obszar 1.040.000 km². Nad Angarą leżą Irkuck, Brack i Angarsk. Rzeka ta zamarza na około 5 miesięcy w roku. Obfituje w ryby i jest żeglowna. Znajdują się nad nią liczne hydroelektrownie (Elektrownia Irkucka, Bracka, Boguczańska).

Ussuri

Ussuri jest dopływem Amuru i wytacza granicę pomiędzy Rosją a Chinami. O tą granicę toczyły się w latach 60-tych spory między rządami obu krajów. Mierząc od źródeł rzeki Ułache Ussuri mierzy 897 km. To właśnie z połączenia rzek Ułache i Daubiche powstała Ussuri. Jej dorzecze sięga 193.000 km². Jednym z większych miast położonych nad Ussuri jest Chabarowsk.

Lena

Lena jest najdłuższą rzeką azjatyckiej części Rosji. Przepływa przez Syberię Wschodnią i ma długość 4400 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 2.490.000 km². Jej głównymi prawymi dopływami są Kirenga, Witim, Olekma i Ałdan, natomiast jej lewe dopływy to Niuja i Wiluj. Źródła Leny znajdują się w zachodniej części Gór Bajkalskich.

W swym górnym biegu Lena płynie głęboką i wąską doliną sięgającą maksymalnie 10 km. W środkowym biegu jej dolina sięga już 30 km, a w korycie napotyka się wiele wysp. Na wysokości około 130 km od ujścia Lena rozdziela się na liczne odnogi (główną jest Odnoga Bykowska) i uchodzi do Morza Łaptiewów tworząc deltę o szerokości około 400 km i powierzchni około 30.000 km².

Rzeka niesie ze sobą rocznie średnio 12 mln ton osadów, przez ponad pół roku jest pokryta lodem. Średni przepływ przy ujściu wynosi 16.500 m³/s (maksymalnie 165.000 m³/s, minimalnie 360 m³/s). Lena jest rzeką żeglowną na odcinku od miejscowości Ust-Kut (port Osietrowo), a przy wysokim stanie wód od miejscowości Kaczug. Rozwinęło się tutaj rybołówstwo: łowi się takie ryby jak muksun, sielawa syberyjska, nelma, czy omul. Głównym większym miastem nad Leną jest Jakuck.

Amur

Amur jest w swoim górnym i środkowym biegu rzeką graniczną z Chinami. Powstał z połączenia Szyłki i Argunia. W dolnym biegu płynie zabagnioną doliną, uchodząc estuarium do Morza Ochockiego. Ma długość 2824 km, a powierzchnia jego dorzecza wynosi 1.855.000 km².

Amur zamarza na 7 miesięcy w górnym biegu, a latem powoduje liczne powodzie. Główne dopływy Amura to: Ussuri, Sungari, Zeja, Bureja i Amguń. Amur jest ważną drogą wodną i żeglowną na całej długości. Obfituje w ryby. Głównymi miastami nad Amurem są: Chabarowsk, Błagowieszczeńsk, Amursk, Komsomolsk nad Amurem i Mikołajewsk.

Jezioro Bajkał