Pocztówki Transsyberyjskie

W czasie podróży pociągiem ciekawe opowieści piszą się same. Szczególny potencjał ma w tym zakresie pocz­tówka, dzięki której można podzielić się bieżącymi wrażeniami i doświadczeniami z bliskimi i przy­jaciółmi. Spontaniczne wspo­mnienia z trasy przelane na papier z pewnością lepiej „smaku­ją” niż opowieści po powrocie.

Na miejscu w Rosji, Mongolii, czy Chinach można zakupić wyłącznie widokówki z wybranej miejscowości na trasie, nie związane bezpośrednio z przygodą transsyberyjską. Dlatego wszystkim naszym Klientom udostępniamy pocztówki tematycznie związane właśnie z podróżą Koleją Transsyberyjską!

Zapraszamy zatem do zamówienia u nas usług turystycznych, np. biletów na przejazd, biletów lotniczych, wiz turystycznych lub noclegów na trasie! Zestaw 13 pocztówek otrzymają Państwo GRATIS razem z potwierdzeniem rezerwacji.