Oferujemy kompletny serwis wizowy na terenie wszystkich miast Polski posiadających konsulaty oraz na terenie Berlina – dla wszystkich osób mieszkających w Niemczech niezależnie od narodowości i adresu zamieszkania/zameldowania. Dodatkowo oferujemy serwis wizowy w Berlinie do krajów, które nie posiadają w Polsce swojego konsulatu.

Wjazd do wszystkich krajów położonych na trasie Kolei Transsyberyjskiej (Rosja, Mongolia, Chiny, Białoruś) jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnej wizy. O każdą z wiz należy ubiegać się jeszcze przezd wyjazdem we właściwym konsulacie.

Informacje o wizach znajdą Państwo na naszej stronie:

https://www.wiza.info

Uwaga – do uzyskania wizy do Rosji konieczne jest posiadanie vouchera turystycznego lub zaproszenia biznesowego. Mogą je Państwo zamówić na naszej stronie:

https://www.wiza.info/pl/voucher-turystyczny